ONTRUIMINGSINSTALLATIE | RH Brandbeveiliging

Ontruimingsinstallatie verplicht gesteld? Een ontruimingsinstallatie wordt voorgeschreven door het Gebruiksbesluit en dient voor het veilig ontvluchten van uw pand. Dit kan noodzakelijk zijn door een brandmelding, maar ook door een bommelding, een uit de hand lopend fabricageproces of een andere calamiteit. Een ontruimingsinstallatie heeft een bedienpaneel waarop de ontruiming in gang wordt gezet. Maar het systeem kan ook worden aangestuurd door een brandmeldsysteem met automatische melders. In dat geval dient de ontruimingsinstallatie door een gecertificeerd branddetectiebedrijf zoals RH Brandbeveiliging B.V. te worden aangelegd en onderhouden.

Een vereiste ontruimingsinstallatie moet altijd voldoen aan de Norm NEN2575. Voordat een offerte gemaakt kan worden zal conform de norm een goedgekeurd Programma van Eisen ten grondslag liggen aan het ontwerp. RH Brandbeveiliging is een gecertificeerd PVE - Opsteller als installateur van ontruimingsinstallaties. Bovendien hebben wij zelf een Projecteringsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties in ons team.

Soorten ontruimingsalarm  

In het PvE wordt bepaald welk soort ontruimingsalarm vereist is en indien noodzakelijk in welke talen gesproken ontruimingsberichten moeten worden weergegeven.

Stil alarminstallatie  

1.Melding op een attentiepaneel in een 24 uur bemenste ruimte. Daar worden de maatregelen genomen voor de ontruiming.  
2.Via een personenzoekinstallatie wordt een geselecteerde groep mensen gewaarschuwd, die op een draagbare ontvanger een geluid en lichtsignaal ontvangen.  
3.Via een kan automatisch een gesproken codebericht worden weergegeven. Een groep mensen, die de code van te voren hebben afgesproken, kunnen dan de juiste ontruimingsmaatregelen nemen.  

Luid alarminstallatie  

1.Type A geeft aan dat het ontruimen van het pand door middel van gesproken woord dient plaats te vinden. Hierdoor is een goede geluidsinstallatie noodzakelijk om de berichten verstaanbaar weer te geven. De is o.a. voorzien van een noodstroomvoorziening en de luidsprekers zijn zodanig gecontrueerd, dat bij brand niet alle luidsprekers door sluiting uitvallen  

2.Type B geeft aan dat er een slowwhoop toonsignaal wordt uitgezonden. Deze wordt ontworpen als een gecombineerde of geintegreerde installatie met een brandmeldsysteem. Zie hiervoor brandmeldsysteem.

De geluidsystemen specifiek voor ontruiming voldoen aan extra eisen, die specifieke onderdelen voor deze geluidsystemen levert voor ontruiming. Bovendien kunnen dan verschillende doelen worden gecombineerd; een zeer goede kwaliteit achtergrondmuziekweergave, omroep en ontruiming! Onze projekteringsdeskundige ontruimingsalarminstallaties berekent hoeveel en waar luidsprekers worden geprojekteerd. In de berekening worden de gebruikte materialen van de vloer, wanden en plafond in de ruimten meegenomen. Het installeren van deze installaties is werk voor specialisten zoals de monteurs van RH Brandbeveiliging. Alleen dan zal dit alles resulteren in een installatie die de ontruimingsberichten goed verstaanbaar zal weergeven.

Certificering  

Op dit moment is er geen certificeringsregeling, maar er is wel een regeling in de maak. Nu leveren we de installatie op met een verklaring waarin we aangeven dat de installatie voldoet aan de gestelde eisen in de NEN 2575 norm. Deze verklaring wordt Installatie Attest genoemd en de brandweer eist zo’n verklaring van u als gebruiker.      

Onderhoud  

Na installatie zal het systeem conform de norm onderhouden moeten worden volgens de NEN 2654 -2. RH Brandbeveiliging biedt onderhoudscontracten aan waardoor aantoonbaar regelmatig onderhoud conform de norm wordt uitgevoerd. Bovendien zijn we voor contractklanten 24 uur per dag bereikbaar.

Samenwerking

Bent u installateur en heeft u interesse in een samenwerking met RH Brandbeveiliging? Dat kan! Graag komen wij in contact met installatiebedrijven die hun klanten ook willen kunnen bedienen met met een erkend brandmeldinstallatie of ontruimingsinstallatie. RH Brandbeveiliging kan hierbij eventueel een adviserende rol vervullen, alleen de apparatuur leveren en afmonteren of het project volledig uit uw handen nemen. Interesse? Klik dan hier voor meer informatie.