PBM

PBM of wel persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht? De werkgever moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Dit doet hij door risico's zo veel mogelijk bij de bron te bestrijden en door technische of organisatorische maatregelen te treffen. Zijn deze maatregelen niet voldoende, dan mag de werkgever overgaan tot het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen ( pbm ) aan zijn werknemers.

per pagina

Stel Aflopende Sortering in
per pagina

Stel Aflopende Sortering in