DROGE BLUSLEIDINGEN

Droge blusleidingen verplicht gesteld? RH Brandbeveiliging onderhoudt en levert droge blusleidingen. Wij leveren en onderhouden droge blusleidingen conform de NEN 1594 norm. Daarnaast kunnen we het hele traject van opdracht tot installatie verzorgen. Tevens kunt u voor advies bij ons terecht.

Waarvoor is een droge blusleiding?

Op het moment dat er in een groot (of hoog) gebouw brand uitbreekt, is de kans heel groot dat er zich tijdens het blussen door de brandweer, er veel tijd verloren gaat aan het naar boven transporteren van slangen en/of het uitrollen hiervan. Om het tijdsverlies zo veel mogelijk in te perken, is het noodzakelijk dat in sommige gebouwen droge blusleidingen aanwezig zijn.

De droge blusleidingen zijn vervaardigd uit buizen gemaakt van staal. Met nog daarbij brandslang- en voedingsaansluitingen. Dit zorgt ervoor dat de brandweer, met de pompinstallatie van een brandblusauto, de gewenste hoeveelheid water zeer snel op de benodigde plaats kan transporteren.

Wanneer heb ik droge blusleidingen nodig?  

Droge blusleidingen moeten verplicht aanwezig zijn bij:

• Een gebouw wat rondom moeilijk te bereiken is door brandweer voertuigen.
• Een gebouw wat erg uitgestrekt is
• Wanneer de allerhoogste verdiepingsvloer van een gebouw, twintig meter boven het maai veld ligt. (Dit is afhankelijk van afmeting en de indeling)

Binnen de direct omgeving (veertig meter) is het wel noodzakelijk dat er een brandkraan te vinden is. Ook zijn deze blusleidingen slechts gemaakt voor een lage druk. De HD-droge blusleidingen worden niet meer gebruikt.

Regelgevingen

NEN 1594 is de norm waaraan alle droge blusleidingen moeten voldoen. Ook dient u aan artikel 6 (algemene gebruikseisen voor bouwwerken) te voldoen. Deze eisen kunnen per gemeente verschillen. Over het algemeen staat het volgende vast in de regelgeving:

Artikel 6 - Droge stijgleidingen

1.Tenminste éénmaal per jaar moet door een terzake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en goede werking van droge stijgleidingen.

2. De droge blusleiding moet, na geheel met water te zijn gevuld, worden onderworpen aan een druk van 1600 kPa gemeten op de hoogte van het maaiveld. Deze druk moet zich zonder bijpompen gedurende 5 minuten handhaven. Boven de 75 meter moet voor elke 10 meter de druk met 100 kPa worden verhoogd.

3. Bij oplevering van de installatie en daarna eenmaal per vijf jaar moet de droge blusleiding worden getest, zoals in het tweede lid is weergegeven. Resultaten van deze test moeten, in de vorm van een testrapport aan de commandant van de brandweer worden gezonden.

4. De pompinstallatie voor de droge blusleiding moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 9 van het boek 'Een brandveilig gebouw installeren' (Uitgave Nederlandse Brandweer Federatie). 5. De pompinstallatie voor de droge blusleiding moet tenminste éénmaal per maand worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.

6. Tenminste éénmaal per jaar moet door een terzake deskundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de goede werking van de pompinstallatie voor de droge blusleiding.

Droge stijgleidingen moeten worden aangelegd conform de norm NEN 1594. Tevens staat het onderhoud hier uitgebreid in geschreven. Daarnaast moeten deze stijgleidingen éénmaal in het jaar worden geinspecteerd. Eens in de 5 jaar moeten de blusleidingen hydrostatisch worden beproefd. De wijze waarop de beproevingen moeten worden gedaan, staat tevens ook beschreven in het normblad NEN 1594.

Verantwoordelijkheden  

Tot recent werden boven genoemde taken uitgevoerd door de brandweer. Door het verleggen van de verantwoordelijkheid en bezuinigingen, zijn deze voor een groot deel afgestoten. Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid van de inzetbaarheid van een droge blusleiding bij de beheerder of eigenaar van het gebouw.

Belangrijk: Wanneer u niet aan deze verantwoordelijkheid voldoet, bent u hoofdelijk aansprakelijk hiervoor. Met andere woorden: Wanneer uw droge blusleiding niet aanwezig of in orde is, bent u als prive persoon aansprakelijk hiervoor.

Hoeveel stijgleidingen zijn er nodig voor een gebouw?  

Het aantal droge stijgleidingen dat u moet hebben staat beschreven in artikel 2.192 lid 2. Hierin staat: Het aantal droge stijgleidingen is zodanig dat de loopafstand tussen een brandslangaansluiting van een droge blusleiding en een toegang van een op die aansluiting aangewezen rookcompartiment niet groter is dan 35 m.

Jaarlijks onderhoud  

Een droge stijgleiding moet elk jaar aan onderhoud worden onderworpen. Dit onderhoud wat jaarlijks uitgevoerd moet worden, gebeurt volgens de NEN 1594 normering. Deze bevat de volgende punten:

• Alle onderdelen (ook de aansluitkast) onderwerpen aan een visuele controle
• Afdichtingen van rubber conditioneren
• Aansluitingen controleren
• De spindels conditioneren en controleren