BRANDBEVEILIGING

Brandbeveiliging verplicht gesteld? RH Brandbeveiliging is al jaren een vertrouwd adres voor de brandbeveiliging binnen uw bedrijf. Met onze compleet ingerichte servicebussen en onze expertise kunnnen wij na het maken van een afspraak in een keer alle werkzaamheden uitvoeren. Onze klanten komen voornamelijk uit Rotterdam en omstreken en zijn soms decennia lang tevreden over onze diensten. Bent u op zoek naar de juiste brandblusser of brandslanghaspel dan zorgen wij voor de juiste projectering en de scherpste prijs.

Ons bedrijf RH Brandbeveiliging is nu alweer ruim 20 jaar gespecialiseerd in advies over en levering en onderhoud van kleine blusmiddelen zoals brandblussers en brandslanghaspels. Met een klein, flexibel en zeer professioneel team doen we er alles aan om het de klanten in de regio naar de zin te maken.

Waarom

Het zou u maar gebeuren: brand in uw huis of in uw bedrijfspand. Soms valt het mee en kan de brand snel geblust worden met behulp van bijvoorbeeld een brandblusser. Helaas zijn er soms ook situaties dat het vuur niet te temmen valt en het hele pand in een vlammenzee wordt verzwolgen. Gelukkig zijn er diverse manieren om de brandveiligheid van uw pand te vergroten. De veiligheid van mensen staat hierbij uiteraard voorop, maar ook voorschriften van de brandweer of eisen van uw verzekeraar kunnen u nopen om aan een gedegen brandbeveiliging te denken. Ook op het gebied van brandbeveiliging is voorkomen uiteraard beter dan genezen, dus is het allereerst van belang dat bewoners of medewerkers van een bedrijf zorgvuldig omgaan met brandgevaarlijke situaties. Als iedereen dit in acht neemt dan is de kans op brand laag. Helaas is dit niet altijd de praktijk. Om een beginnende brand snel te kunnen signaleren, wordt vaak een brandmeldsysteem toegepast. Dit systeem geeft een waarschuwing als het een beginnende brand detecteert. Zo klinkt een zeer luid alarm dat de aanwezige personen in het pand waarschuwt. Hierdoor kunnen de mensen in veiligheid worden gesteld en kunnen de nodige maatregelen genomen worden om verdere schade te voorkomen. Naast het luide alarm kan er ook een doormelding plaatsvinden naar de meldkamer of de brandweer, zodat er ook extern actie kan worden ondernomen.   In gevallen dat de brandweer of de verzekeraar geen specifieke eisen stelt op het gebied van brandbeveiliging kunnen er ook rookmelders worden geplaatst.

Wat kan RH Brandbeveiliging voor u doen om te helpen?

Om te beginnen zal er een afspraak worden gemaakt door een expert in brandbeveiliging. Deze bezit de vereiste diploma’s en is op de hoogte van de vrij complexe regelgeving op het gebied van brandveiligheid. Samen met u maakt de adviseur een risicoprofiel van uw situatie. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de werk- en leefomstandigheden, zodat er een plan komt te liggen dat perfect aansluit op uw unieke situatie. Onze adviseur zal in geval van eisen door brandweer/verzekeraar ook voor u contact opnemen met de betreffende instanties om zodoende alle partijen op één lijn te krijgen, zodat er later geen misstanden kunnen ontstaan. Dit alles gebeurt natuurlijk op basis van vertrouwen.

Na het verstrekken van de opdracht zal er een gecertificeerde projectleider worden aangewezen om het traject in goede banen te leiden. In samenspraak met u, de adviseur en alle andere partijen zal het project tot een goed einde worden gebracht. Het systeem zal na de installatie uitgebreid worden getest en formeel zal er ook een certificaat worden afgegeven. Aangezien wij een officieel brandgecertificeerd bedrijf zijn, kunnen wij alle voorkomende trajecten oppakken en begeleiden. U kunt bij ons altijd rekenen op ‘standaard maatwerk’, volledig afgestemd op uw behoeften.

NCP en KIWA erkend

RH Brandbeveiliging is een NCP erkend onderhoudsbedrijf REOB dat werkt volgens strenge, gecertificeerde richtlijnen. Deze erkenning biedt u een garantie: als we u terzijde staan, dan krijgt u kwaliteit. Kwaliteit in advies, kwaliteit in producten én kwaliteit in het onderhoud daarvan. Dat is onze zorg en uw beste voorzorg. Uw brandbestrijding en brandbeveiligingsmiddelen moeten hun taak onder alle omstandigheden en in elke situatie probleemloos kunnen uitvoeren. Daarom bent u wettelijk verplicht uw brandblussers en brandslanghaspels jaarlijks te laten controleren. Wij regelen dit graag voor u en maken onderhoudsafspraken die voldoen aan de wettelijk vastgestelde normen en richtlijnen.

Veilig

We verzorgen jaarlijks onderhoud aan uw brandblussersblustoestellen, we checken uw markeringen en reviseren zo nodig uw blusapparatuur. Van iedere onderhoudsbeurt ontvangt u een heldere rapportage. Zo bent u tegen een aantrekkelijk, vast tarief per jaar, altijd verzekerd van optimaal werkend brandbeveiligingsmateriaal.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u meer informatie, bel of stuur een bericht naar RH Brandbeveiliging. Geef behalve uw naam in ieder geval uw telefoonnummer of e-mailadres op. Laat een bericht achter of vraag ons met u contact op te nemen. U kunt via het volgende formulier ook aangeven dat u op de hoogte wil blijven van nieuwe producten en diensten van RH Brandbeveiliging.